Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Podstawy rachunkowości finansowej

O nagraniu

"Aktywa trwałe"

Z wykładu dowiesz się:

✔️ Bilans: aktywa=pasywa
✔️ Aktywa trwałe & aktywa obrotowe
✔️ Wartości niematerialne i prawne
✔️ Środki trwałe
✔️ Klasyfikacja środków trwałych
✔️ Amortyzacja
✔️ Wartość początkowa ŚT
✔️ Środki trwałe w bilansie
✔️ Zasady amortyzacji
✔️ Rodzaje amortyzacji

Na te pytania odpowie najmłodsza księgowa w Polsce - Katarzyna Puszko. Certyfikat księgowy numer 51789/2011 uzyskany w drodze egzaminu w wieku 21 lat. Nikt nie zdobył wcześniej, a teraz, po deregulacji zawodu, nikt już nie zdobędzie. Działa głównie na Podlasiu prowadząc biuro rachunkowe od 2012 r. Obsługuje klientów z całej Polski. Dodatkowo jest nauczycielem przedmiotów zawodowych technika ekonomisty w lokalnym Zespole Szkół.

Podstawy rachunkowości finansowej obejmują przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Przedmiot zorientowany jest na objaśnienie zagadnień: identyfikowania, rejestrowania i ujawniania informacji o zdarzeniach gospodarczych w ewidencji księgowej i sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się