Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 Design Thinking

O nagraniu

Z ćwiczeń dowiesz się:
Prezentacja persony

✔️Jak wygląda poszukiwanie rozwiązań

✔️Czym jest empatyzacja/definiowane problemu/generowanie pomysłu/budowanie prototypu/test

✔️jak zdefiniować problem – profil działalności, jaki jest główny problem w naszym biznesie

✔️ Poznasz wskazówki jak zdefiniować problem: formułuj problemy zorientowane na zewnątrz, myśl czasownikami, perspektywa reżysera, przełamuj ramy myślowe,

✔️ Jak wyglądają etapy generowania pomysłów (poszukiwanie rozwiązań

✔️ Czym jest efekt synergii , lepsze wykrywanie błędów, obiektywizacja wyników, wyższa twórczości, humanizacja pracy, nauka współdziałania)

✔️ poznasz zasady Burza mózgów

✔️ Uczestnicy burzy mózgów

✔️ Poznasz etapy burzy mózgów

✔️ Zasady burzy mózgów (odpowiednie warunki, brak krytyki, aktywizacja uczestników, rozwijanie pomysłów)

✔️ Czym są zwroty torbedujące (nr to się nie uda itp.)

✔️ Czym jest lista pytań pomocniczych

✔️ Zadawanie pytań w trybie przypuszczającym (a co by było gdyby ….)

✔️ Generowanie pomysłów etapy ćwiczenia

✔️ Jak wygląda selekcja pomysłów

✔️ Prototypowanie- proces weryfikacji praktyczności i użyteczności produktu

Dr Bożena Dancewicz: Trenerka biznesu, nauczyciel akademicki, specjalistka w dziedzinie zarządzania kapitałem reputacji organizacji, CSR i etyki biznesu, kompetencji międzykulturowej, negocjacji i mediacji, komunikacji interpersonalnej, zarządzania różnorodnością. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z klientami indywidualnymi i korporacyjnymi.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się