Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Finanse przedsiębiorstw

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jaka jest istota zarządzania pieniądza w przedsiębiorstwie?
✔️Jakie są główne wyzwania zarządzania finansami przedsiębiorstwa
✔️ Co powoduje zmianę wartości pieniądza w czasie
✔️ Czym jest wartość pieniądza w czasie
✔️ O czym mówi sprawozdanie finansowe jako źródła informacji zarządczej i jej elementy
✔️ Poznasz definicje Bilansu, rachunku Zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych
✔️ Jakie jest powiązanie RZiS z bilansem
✔️ Jakie jest powiązanie RPP (rachunek przepływów pieniężnych) z Bilansem
✔️ Elementy analizy finansowej (wstępna, wskaźnikowa, porównawcza)
✔️ Czym są wskaźniki płynności finansowej (wskaźnik płynności bieżącej (III stopnia), wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia), wskaźnik płynności natychmiastowej (I stopnia)
✔️ czym są wskaźniki rentowności
✔️Jakie są kategorie zysku (ze sprzedaży z działalności operacyjnej, brutto, netto, ebit9zysk operacyjny, zysk ekonomiczny
✔️ EBIAT, EBITDA, EBITDAAT
✔️ Czym są wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS)
✔️ Czym są wskaźniki rentowności aktywów (ROA)
✔️ Czym są wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE)
✔️ Czym są wskaźniki zadłużenia:
✔️ Czym są wskaźnik zadłużenia aktywów
✔️ Złota i srebrna regułą finansowa
✔️Czym jest Wskaźniki obrotowości (wskaźnik rotacji aktywów, wskaźnik rotacji należności, zapasów, zobowiązań)
✔️ Czym jest Wskaźnik cyklu zapasów, należności, zobowiązań
✔️ Czym jest cykl konwersji gotówki
✔️ Czym są Wskaźnik rynku kapitałowego (wskaźnik P/BV, P/E, EPS, wydajności akcji, rentowności akcj )
✔️ Czym jest kapitał obrotowy netto

Finanse przedsiębiorstwa to obszar finansów zajmujący się decyzjami finansowymi, inwestycyjnymi i operacyjnymi oraz narzędziami i analizami wspierającymi i pomagającymi podjąć owe decyzje.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się