Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 20/21 - Etyka cz.2

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Czym jest "sprawiedliwa cena"?
✔️ Jak można określić, czy ceny są prawidłowe/ etyczne?
✔️ Czym są tajemnice moralności?
✔️ Czym jest moralność?
✔️ Jakie są kryteria moralności?
✔️ Czym są warunki wstępne ludzkiego działania?
✔️ Jak można określić człowieka moralnego?
✔️ Czym jest prawo naturalne?
✔️ Czym jest aktualność Arystotelesowskiej zasady "złotego środka"?
✔️ Jak określić złoty środek w życiu gospodarczym?

Jacek Gniadek - ksiądz, ekonomista, teolog, misjonarz.

Etyka to dział filozofii, zajmujący się badaniem moralności i tworzeniem systemów myślowych, z których można wyprowadzać zasady moralne.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się