Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #2 - Nauka O Organizacji cz.1

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Czym jest analiza organizacji?
✔️ Do czego służy analiza organizacji?
✔️ Jak wykorzystać analizę organizacji w firmie?
✔️ Jak usprawnić działania w firmie?
✔️ Jak znaleźć słabe i mocne strony w firmie?
✔️ Jak pracować nad swoją firmą?
✔️ Kim są interesariusze?
✔️ Jak stworzyć mapę interesariuszy?
✔️ Jak stworzyć i wykorzystać macierz interesów?
✔️ Warsztaty w grupach.

Na te pytania odpowie Rafał Staszek Vel Staszewski - Praktyk i popularyzator stoicyzmu.
Poprzez edukację pomaga ludziom w kształtowaniu ich umysłów. Kładzie nacisk na umiejętności komunikacyjne, świadomość i logikę.

Nauka o organizacji to dyscyplina naukowa zajmująca się zbiorowym, zorganizowanym działaniem ludzi, której przedmiotem badań są organizacje. Jest to subdysciplina w ramach nauk o zarządzaniu, choć w swojej naturze jest interdyscyplinarna czerpiąc głównie z socjologii oraz psychologii społecznej. Rafał podczas swoich zajęć pokaże Ci jak stworzyć i w praktyczny sposób wykorzystać analizę firmy, a także w jaki sposób poprawić jakość organizacji w firmie.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się