Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #2 - Nauka o Organizacji cz.2

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Powtórzysz i utrwalisz materiał z ubiegłych zajęć.
✔️ Czym jest analiza PESTEL?
✔️ Czym jest analiza SWOT?
✔️ Czym jest "5 sił Portera"?
✔️ Jakie są warunki zaliczenia przedmiotu?
✔️ Jak stworzyć powyższe analizy?
✔️ Jak wykorzystać dane analizy w firmie?
✔️ Jak dostosować dane analizy do swoich potrzeb?
✔️ Jak wykonać analizę dla swojej branży?
✔️ Ćwiczenia w grupach.

Na te pytania odpowie Rafał Staszek Vel Staszewski - Praktyk i popularyzator stoicyzmu.
Poprzez edukację pomaga ludziom w kształtowaniu ich umysłów. Kładzie nacisk na umiejętności komunikacyjne, świadomość i logikę.

Nauka o organizacji to dyscyplina naukowa zajmująca się zbiorowym, zorganizowanym działaniem ludzi, której przedmiotem badań są organizacje. Jest to subdysciplina w ramach nauk o zarządzaniu, choć w swojej naturze jest interdyscyplinarna czerpiąc głównie z socjologii oraz psychologii społecznej. Rafał podczas swoich zajęć pokaże Ci jak stworzyć i w praktyczny sposób wykorzystać analizę firmy, a także w jaki sposób poprawić jakość organizacji w firmie.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się