Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

KR - Austriacka Szkoła Ekonomii - Tomasz Agencki

O nagraniu

Temat: KILKU MARTWYCH AUSTRIAKÓW. O historii austriackiej szkoły ekonomii w sposób możliwie nieuniwersytecki.
Wykład prezentuje podstawowe zagadnienia ekonomii wolnego rynku na tle czterech życiorysów kluczowych myślicieli szkoły austriackiej. Jednym z nich jest patron szkoły ASBIRO, Ludvig von Mises. Cała opowieść osnuta jest na motywie poszukiwania sprawiedliwej ceny, celnego określenia wartości przedmiotu lub usługi? W oparciu o to pytanie wykładowca porusza zagadnienie wartości pieniądza, stopy procentowej, czasowej preferencji czy w końcu nawet roli w ekonomii moralności, współczucia, czasu, spekulacji, rządu.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się

O wykładowcy