Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Zarządzanie procesowe

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jakie są mierniki służące do zarządzania procesem?
✔️Cele strategiczne dla wybranego przykładu.
✔️Wizja i strategia – 4 rodzaje perspektyw.
✔️Ćwiczenie praktyczne w grupach.
✔️Jak wygląda proces wdrażania innowacji?
✔️Mapa trendów w biznesie – In Future Institute.
✔️Co należałoby uwzględnić w strategiach biznesów w nadchodzącej przyszłości?
✔️Proces wdrażania innowacji – ćwiczenie praktyczne.

Zarządzanie procesami biznesowymi dokonuje się na wszystkich szczeblach decyzyjnych od operacyjnego, po strategiczny, obejmując pełną sekwencję procesów poprzez: planowanie (identyfikację i analizę procesów), organizację i sterowanie (wdrożenie i doskonalenie procesów), kontrolę procesów.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się