Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie #2 - Makroekonomia cz. 2

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Czym zajmuje się makroekonomia?
✔️ Co wyraża wartość PKB danego kraju?
✔️ Co określa stopa wzrostu PKB?
✔️ Na czym polega różnica między produktywnością a wielkością produkcji?
✔️ W jaki sposób można zwiększyć zasoby kapitału rzeczowego?
✔️ Jakie szanse niesie za sobą poprawienie poziomu edukacji przez państwo?
✔️ Jaka zależność występuje pomiędzy inwestycjami a wzrostem gospodarczym ?
✔️ Czym są instytucje Bretton Woods?
✔️ Jaka jest rola instytucji Bretton Woods?
✔️ Jakie zagrożenia niesie za sobą poprawienie poziomu edukacji przez państwo?

Na te pytania odpowie Jakub Anusik - wykładowca Ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Interesuje się rozwojem gospodarczym, kulturą i instytucją
stosunkami międzynarodowymi.

Makroekonomia to dziedzina ekonomii posługująca się wielkościami zagregowanymi (zbiorczymi, dotyczącymi całej gospodarki) do badania prawidłowości występujących w gospodarce jako całości. Jakub Anusik w swoich wykładach, w sposób prosty, ciekawy i praktyczny wprowadzi Cię w świat ekonomii i jego zagadnień.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się