Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

KZ - Jan Fijor

O nagraniu

0 Początki ekonomi austryjackiej

15 O tym jak wylali Fijora z pracy

20 Zbieranie tematów do omówienia

30 Tragedia pastwiska

45 Ja ołówek

55 Autostrady porównanie firm zyski/straty

60 Homogeniczne dobra

1:10 Sprawiedliwość społeczna

1:20 Jak się zachowa człowiek jak się go zwolni? Wykonajmy test. Jednego dnia wyrzućmy go z pracy, a następnego dnia nie. Jak się zachował?Przerwa10 Mit zbitej szyby

20 Redystrybucja

30 Chciwość kapitalistów

40 Państwo powinno dawać jedzenie ludziom?

55 Inflacja

1:10 Kreacja pieniądza

1:14 Fijor jako dziecko wymusza zakup broni

1:20 Inflacja

1:25 Teoria

1:30 Grecja

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się