Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SEM - Długoterminowe budowanie siły nabywczej- Przemysław Tomasz Szymczuk

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Jakie są modele budowania siły nabywczej?
✔️ Jakie są kluczowe tematy do ustalenia przy inwestowaniu?
✔️Czym jest wartość?
✔️ Z czego wynika użyteczność pieniądza?
✔️ Co jest źródłem akceptowalności pieniądza fiducjarnego?
✔️Co jest źródłem akceptowalności pieniądza kruszcowego?
✔️Co jest źródłem akceptowalności kryptowalut?
✔️ Jaka jest droga ewolucji pieniądza?
✔️Jak mierzyć zdolność do nabywania dóbr
rzadkich?
✔️ Jak na tle złota i srebra wyglądają inne
aktywa?

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się