Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

MBA_Z- Elżbieta Marciniak - wzrost firmy jest przejawem jej rozwoju

O nagraniu

Firmy się rozwijają i wzrastają. Jeżeli chodzi o wzrost to używamy pojęć ilościowych np. Firma wzrosła rok do roku pod względem wzrostu obrotu, czy wzrostu zysku czy wzrostu kapitału własnego czy wzrostu liczby operacji czy wzrostu liczby obsługiwanych klientów itd. Natomiast jeśli mówimy o rozwoju firmy , to używamy określeń jakościowych związanych z rozwojem organizacji i dlatego używamy mniej precyzyjnych pojęć.

Jednym z określeń jest np. zaproponowane przez Z. Pierścionka, rozwój przedsiębiorstwa to celowe, skuteczne i skoordynowane zmiany systemów przedsiębiorstwa, które polegają na wprowadzeniu nowych elementów, doskonaleniu tych które funkcjonują ale również wzrost przedsiębiorstwa. Czyli wzrost firmy jest przejawem jej rozwoju.

Jeżeli omawiamy problem rozwoju firmy, to prawie wszyscy naukowcy zauważają, że firma rozwija się fazowo czy w określonych cyklach. Pani Ela prezentuję model rozwoju małej i średniej firmy oraz omawia jakie metody czy narzędzia zarządzania powinno się zastosować wraz z przejściem organizacji do kolejnej fazy, cyklu czy etapu.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się