Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 20/21 - Systemy kontrolingu w firmie - część 2

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Model biznesowy Canvas.
✔️ Zależności pomiędzy narzędziami analizy strategicznej.
✔️ Jaka jest istota BSC?
✔️ Strategia i cele BSC.
✔️ Mapa celów wg BSC.
✔️ Jak wygląda uproszczona karta wyników firmy?
✔️ Jak wygląda uproszczona karta wyników działu?
✔️ Jakie są narzędzia informatyczne dla kontrolingu?
✔️ Czym jest macierz BCG?
✔️ Prace w grupach.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się