Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL Zarządzanie 21/22 - Zarządzanie procesowe

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Co to jest proces?
✔️ Jak wygląda podejście procesowe w organizacji?
✔️ Jakie działy obejmuje zarządzanie procesowe?
✔️ Jak zarządzanie procesami wpływa na funkcjonowanie firmy?
✔️ Kto jest właścicielem procesu, jego dostawcą i końcowym odbiorcą?
✔️ Jak procesy mogą podnieść wartość organizacji?
✔️ Jakie są rodzaje procesów?
✔️ Jakie są kryteria oceny procesów?

Zarządzanie procesami biznesowymi dokonuje się na wszystkich szczeblach decyzyjnych od operacyjnego, po strategiczny, obejmując pełną sekwencję procesów poprzez: planowanie (identyfikację i analizę procesów), organizację i sterowanie (wdrożenie i doskonalenie procesów), kontrolę procesów.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się