Nagrania ASBIRO

Wykład ASBIRO

SL 21/22 - Mikroekonomia - 02 "Popyt i podaż jako siły rynkowe"

O nagraniu

Z wykładu dowiesz się:
✔️ Pytania powtórzeniowe
✔️ Podział dóbr (elastyczność dochodowa popytu)
✔️ Zadania
✔️ Wartości elastyczności cenowej popytu
✔️ Zmiana dochodów konsumentów
✔️ Wzrost cen surowców
✔️ Zmiana (wzrost) ceny dobra substytucyjnego
✔️ Zmiana (poprawa) technologii produkcji
✔️ Elastyczność mieszana popytu

Na te pytania odpowie Jakub Anusik- ekonomista, wykładowca związany z Uniwersytetem Łódzkim. Interesuje się wariantami kapitalizmu (VoC), teorią zróżnicowanej integracji (DI) w unijnej polityce gospodarczej, oraz rynkiem kryptowalut.

Mikroekonomia – dziedzina ekonomii zajmująca się badaniem wyborów ludzkich w warunkach rzadkości dóbr, w tym w szczególności badaniem zachowań indywidualnych konsumentów i przedsiębiorców oraz interakcji między tymi zachowaniami na poszczególnych rynkach. Jest to nauka zajmująca się szczegółową analizą podejmowanych przez jednostki decyzji dotyczących produkcji oraz wymiany (zakupu i sprzedaży) dóbr.

Brak dostępu

Nie masz dostępu do tej podstrony.

Zaloguj się