Ludzie ASBIRO

O sobie...

Aplikant radcowski. W Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy specjalizuje się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie podatków dochodowych, z uwzględnieniem aspektów międzynarodowego prawa podatkowego.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.