Ludzie ASBIRO

Stella Brzeszczyńska

O sobie...

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podatkowe Studia Podyplomowe na SGH (dyplom z wyróżnieniem, specjalizacja – opodatkowanie obrotu nieruchomościami). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Finansów oraz w spółkach doradztwa podatkowego.

Stella Brzeszczyńska jest autorką wielu publikacji prasowych oraz książek z zakresu prawa podatkowego, w tym m.in.: Opodatkowanie obrotu nieruchomościami, Nieruchomość w firmie, Umowy w obrocie nieruchomościami. Ich pełna lista znajduje się w dziale Publikacje. Stale współpracuje z Nieruchomościami C.H.Beck oraz z Administratorem. Jest także członkiem kolegium redakcyjnego Monitora Podatkowego.

Poza działalnością gospodarczą Stella Brzeszczyńska prowadzi wykłady z prawa podatkowego dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości. Współpracuje m.in. z SGH, CEE, Stowarzyszeniami Pośredników w Obrocie Nieruchomościami. Prowadzi także wykłady na Targach Mieszkaniowych dotyczące opodatkowana transakcji na rynku nieruchomości.

Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach podatkowych związanych z szeroko pojętym prawem nieruchomości. Dodatkową specjalnością jest podatek od spadków i darowizn.

Współpracujemy z przedsiębiorcami z rynku nieruchomości, pośrednikami w obrocie nieruchomościami oraz ze wspólnotami mieszkaniowymi i zarządcami nieruchomości. Z naszych usług korzystają także klienci indywidualni, którym udzielamy porad i pomagamy w sprawach podatkowych lub przy zawieraniu umów na rynku nieruchomości.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.