Ludzie ASBIRO

O sobie...

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny.

Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.

Doświadczenie zdobył w prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w wielu branżach m.in. handlowej, budowlanej, informatycznej, rolniczej. Od 2015 r przeprowadził – pełniąc funkcję syndyka – kilkaset postępowań upadłościowych – konsumenckich i firmowych a także – jako nadzorca sądowy i zarządca – kilkadziesiąt postępowań restrukturyzacyjnych, które zakończyły się zawarciem układu z wierzycielami. Reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Współpracuje z sądami w całej Polsce.

Reprezentuje klientów w negocjacjach z wierzycielami, dążąc do zawarcia układu.

Uczestnik licznych konferencji w tematyce prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego

Wspólnik Kancelarii Nowacka & Górnicki, znajdującej się w Warszawie i działającej na terenie całej Polski kancelarii oferującej pomoc w zakresie prawa upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Zespół Kancelarii analizuje sytuację firm w kryzysie, diagnozuje problemy oraz wskazuje sposoby ich rozwiązania. Kancelarię Nowacka & Górnicki tworzą specjaliści – Doradcy restrukturyzacyjni, Prawnicy, Księgowi i Analitycy z wieloletnim stażem i doświadczeniem. Kancelaria w ramach prowadzonej praktyki współpracuje również z wieloma uznanymi Ekspertami zewnętrznymi.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.