Ludzie ASBIRO

Katarzyna Lanucha

O sobie...

Wcześniejsze
Speak Culture jest wynikiem moich osobistych doświadczeń, które widziałem kwitnących relacji biznesowych i lepszych wyników w nauce dzięki większemu docenieniu kulturowego.
Znaczna część mojej zdolności do zrozumienia zmagań kulturowych wynika z osobistego doświadczenia, ponieważ urodziłem się i wychowałem w Polsce, studiowałem i pracowałem w Niemczech, a na koniec osiedlam się w Wielkiej Brytanii, gdzie codziennie jestem w szoku kulturowym przez własne dzieci!
Będąc lingwistą, już dawno zdałem sobie sprawę, że prawdziwe zrozumienie jest wynikiem zrozumienia, jak ludzie myślą, co wykracza daleko poza dobrą naukę starego języka (co nadal jest warunkiem wstępnym).

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.