Ludzie ASBIRO

O sobie...

Analityk rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie psychologiczne. Przez 6 lat pracował jako trener umiejętności psychospołecznych. Obecnie pomaga klientom zarobić i bezpiecznie unikać ryzyka w inwestowaniu w nieruchomości. Działalność obejmuje: Podnajem. Usługi wsparcia inwestycyjnego na poziomie strategicznym, analitycznym i prawnym.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.