Ludzie ASBIRO

O sobie...

Paweł Bała - założyciel Kancelarii, doktor nauk prawnych (KUL w Lublinie, 2009; rozprawę doktorską złożył w wieku 25 lat, obronił w wieku 26 lat), adwokat.
Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej jednostek sektora publicznego, przedsiębiorców oraz podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Autor szeregu analiz i ekspertyz prawnych z zakresu prawa publicznego i systemów zarządzenia.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.