Ludzie ASBIRO

O sobie...

Jest wiceprezydentem firmy zajmującej się zarządzaniem transakcjami corporate finance, zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym, finansowaniem kapitałowym i dłużnym, opracowuje i wycenia plany restrukturyzacyjne oraz analizy finansowe i due diligence, w ramach procesów transakcyjnych. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst, jest wiceprezesem Zarządu CFA Society Poland oraz występuje w krajowych i międzynarodowych sporach arbitrażowych i procesach sądowych w charakterze biegłego ds. analiz finansowych i wycen spółek. Piotr Polanowski od 2000 roku związany jest z doradztwem corporate finance i bankowością inwestycyjną, w tym Deloitte & Touche CE – dział tax & legal due diligence, Trigon Capital AS, FinCo Group S.A., DELTA Capital Group Sp. z o.o. Specjalizuje się w sektorze energetycznym, przemyśle ciężkim oraz finansowym i technologicznym. Jego doświadczenie obejmuje procesy ofert publicznych oraz prywatnych, transakcje kupna i sprzedaży spółek, w tym w procesach prywatyzacyjnych, badania due diligence, opracowywanie modeli finansowych i planów restrukturyzacji oraz forensic.
Jest absolwentem University of London, King’s College London, BSc Business Management oraz Szkoły Głównej Handlowej, MSc Finanse i Bankowość. Posługuje się językiem angielskim, francuskim.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.