Ludzie ASBIRO

O sobie...

Od 20 lat specjalizuje się w opracowywaniu i wdrażaniu systemów zarządzania. Jest ekspertem w obszarze budowania struktur organizacyjnych dla biznesu. Preferuje holistyczne podejście do przedsiębiorstwa, realizując projekty poprzez działania systemowe, które porządkują i standaryzują poszczególne szczeble organizacji. Opracowuje schematy organizacyjne, zakresy obowiązków dla wszystkich grup pracowniczych, następnie mapuje procesy, przeprowadzając ich analizę i ocenę ryzyka. Ponadto opracowuje i wdrażanie procedury systemowe. Ekspert w zakresie wdrażania systemów zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001.

Certyfikowany Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji. Ponadto Manager Systemu Zarządzania Ciągłością Działania. Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Canadian International Management Institute Harvard Business School – program Management. Tworzył i wdrażał strategie zarządzania dla firm z branży produkcyjnej, handlowej oraz usługowej. W ramach interim managementu pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w kilku łódzkich przedsiębiorstwach.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.