Ludzie ASBIRO

O sobie...

Od ponad 20 lat jestem związany zawodowo z sektorem bankowości i finansów.
Swoją karierę zawodową budowałem na podstawie solidnego przygotowania na studiach MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Nottingham Trent University. Ukończyłem także z wyróżnieniem „Leadership Academy” kurs organizowany przez Uniwersytet Harvarda.
Doświadczenie praktyczne zdobywałem na wysokich, strategicznych stanowiskach w bankach z kapitałem zagranicznym, zagranicznych firmach doradczych oraz w sektorze Consumer Finance.
Zarządzałem kanałami dystrybucji, procesami biznesowymi, zasobami ludzkimi, wdrażałem projekty informatyczne oraz innowacyjne modele biznesowe. Od lat współpracuje z grupą TROP, największą szkołą trenerów w Polsce. Wielokrotnie prowadziłem panele dyskusyjne podczas konferencji branżowych, zajmuje się również prowadzeniem szkoleń biznesowych i taką formułę pracy zamierzam kontynuować we współpracy z uczelniami. Zawsze osobiste doświadczenia, a szczególnie te poparte sukcesem, były dla mnie najlepszym źródłem wiedzy i bazą do radzenia sobie w nowych sytuacjach zawodowych, dlatego chętnie podzielę się nimi. Tymi zakończonymi sukcesem i tymi mniej udanymi również, bo i takie zdarzały się w toku ponad 20 letniej praktyki zawodowej, aby wskazać jakie wybory, decyzje i zachowania są nieskuteczne.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.