Ludzie ASBIRO

Sławomir Ludwikowski

O sobie...

Sławomir Ludwikowski specjalizuje się w doradzaniu klientom korporacyjnym i instytucjom finansowym w transakcjach inwestycji kapitałowych, w tym przejęciach, fuzjach i inwestycjach bezpośrednich. Posiada szerokie doświadczenie w inżynierii finansowej, strukturyzacji produktów finansowych, negocjowaniu złożonych umów inwestycyjnych oraz w pozyskiwaniu finansowania dłużnego. W okresie 27 lat pracy w bankowości i finansach, w tym 18 lat w bankowości inwestycyjnej, kierował na szczeblu zarządu dwoma bankami komercyjnymi, trzema funduszami oraz pierwszym w Polsce bankiem inwestycyjnym, a także pełnił funkcję członka rad nadzorczych kilkunastu spółek państwowych, publicznych i prywatnych.

Sławomir Ludwikowski jest absolwentem wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, studiował w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Nowojorskim (CUNY) oraz na Uniwersytecie Columbia.

Posiada praktyczne doświadczenie m. in. w następujących branżach: przemysł spożywczy, handel detaliczny i hurtowy, media i telekomunikacja, hutnictwo i przemysł ciężki, budownictwo i obrót nieruchomościami, przetwórstwo rolne, energetyka i paliwa.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.