Ludzie ASBIRO

O sobie...

Przedsiębiorca. Urodzony w Kłodzku, mieszkał we Wrocławiu po czym wyemigrował w 1969 z Polski a przybył do USA w 1970 roku. Absolwent Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA. Dwutygodnik Forbes nazwał go królem wynalazców a magazyn INC nadał mu tytuł Enterpreneuer of the Year. Ma na swym koncie ok. 50 patentów, trzy razy tyle czekało na rejestrację w 2003 roku. To on wynalazł urządzenie do automatycznego telefonowania (Conversation), które było początkiem dla Caller ID, Predictive Dialing. Na bazie tego ( i innych urządzeń telekomunikacyjnych powstała spółka Melita International, Inc, uznana w wielu rankingach za jedną z najbardziej innowacyjnych i efektywnych nowych firm amerykańskich. Kilka błędnych decyzji, a zwłaszcza fuzja z firmą Divine Inc. Andrew Filipkowskiego doprowadziły Melitę do tymczasowego upadku. Założona przez Aleksandra firma Aspect Software wciąż istnieje i cieszy się sporym dochodem.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.