Ludzie ASBIRO

O sobie...

Przedsiębiorca, Ekspert Doskonalenia Osobowości. Praktyk w zakresie
zarządzania kapitałem ludzkim, negocjacjami, rekrutacją, sprzedażą,
finansami. Mówca, Trener, Inspiratorka. Inicjatorka i pomysłodawczyni
„Terminarza 2014”.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.