Ludzie ASBIRO

O sobie...

Menedżer, przedsiębiorca, konsultant, coach biznesowy, inwestor. W trakcie swojej kariery brał
udział oraz kierował procesami organizacji firmy, sprzedaży, zarządzania ludźmi, budowania zespołów oraz marketingu, zarówno w USA jak i w Polsce. Spędził blisko 15 lat w USA, gdzie zawodowo związał się̨ z branżą̨ ogrodniczą pracując na stanowiskach kierowniczych, w działach sprzedaży i produkcji. Przenosząc swoją wiedzę i
doświadczenia zza oceanu prowadził i z sukcesem rozwijał własna firmę̨ w tej branży w Polsce. Był współzałożycielem oraz członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Centrów Ogrodniczych. Prowadząc własne małe lub średnie firmy rozwijał swoje kompetencje strategicznego postrzegania procesów zarządczych oraz operacyjnego łączenia wszystkich obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Przenosząc skuteczne wzorce biznesowe z Ameryki stworzył jedno z najbardziej znanych centrów ogrodniczych w Krakowie.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.