Ludzie ASBIRO

dr Kaja Prystupa-Rządca

O sobie...

Dr Nauki ekonomiczne, Zarządzanie. 09.2018- Partner w Kirov &Partners
01.2017- Założyciel Digital Workspace Designer
07.2016- Virtual Team Facilitator Dual Academy

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.