Ludzie ASBIRO

O sobie...

Doktor Nauk Ekonomicznych – Zarządzanie Finansami, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, absolwent MBA w SGH & University of Calgary & Universite du Quebec, Magister Ekonomii w Silesian International Business School (University of Strathclyde z Glasgow oraz Ecole de Commerce de Toulouse). Certyfikowany Audytor Wewnętrzny (CIA).

Posiada 25 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w finansach i zarządzaniu. Członek Rad Nadzorczych w spółkach skarbu państwa i prywatnych.

Wdrażał systemy kontrolingu i budżetowania, prowadził restrukturyzacje organizacyjne i finansowe, pozyskiwał finansowanie na rynku kapitałowym i bankowym, wdrażał systemy informatyczne, opracowywał wieloletnie plany strategiczne i marketingowe. Posiada rozległe doświadczenie w pozyskiwaniu źródeł finansowania zarówno kapitałem własnym (emisje akcji i obligacji zamiennych na akcje), jak i długiem (kilkadziesiąt wynegocjowanych umów kredytowych).

Członek Stowarzyszenia Biegłych Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Autor publikacji prasowych i książek o tematyce ekonomicznej. Od 2011 roku biegły sądowy ds. finansów przedsiębiorstw z listy Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Sporządził ponad 100 opracowań, wycen i opinii związanych m.in. z wyceną przedsiębiorstw, postępowaniami upadłościowymi, łączeniem i przekształceniami spółek prawa handlowego.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.