Ludzie ASBIRO

O sobie...

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Od 1996 r. jestem związana naukowo i zawodowo z Uniwersytetem Łódzkim. Pracuję w Katedrze Statystyki Ekonomicznej i Społecznej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. W 1999 r. zostałam doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Następnie, w 2013 r. uzyskałam tytuł naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój, a w 2014 r. otrzymałam stanowisko profesora UŁ.

Od 2016 roku pełnię funkcję kierownika Katedry Statystyki Ekonomicznej i Społecznej UŁ.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.