Ludzie ASBIRO

O sobie...

Marcin jest doświadczonym przedsiębiorcą, praktykiem biznesu, managerem ds. operacji detalicznych i hurtowych, trenerem biznesu i trenerem mentalnym, mówcą motywacyjnym. Zatrudniał 70 osób w firmie, w której obroty przekraczały 40 mln złotych. We współpracy wielokulturowej, zatrudnianiu i motywowaniu ludzi do działania dzieli się swoim 15letnim doświadczeniem. Pomaga swoim klientom i organizacjom zobaczyć to, co nie zostało zauważone i tego, co zostało zauważone, a nie zostało wdrożone. Marcin został przeszkolony przez kilku światowej klasy specjalistów takich jak: Andy Harrington, Dariusz Tarczyński, Jakub Bączek, Łukasz Milewski i spędził ponad 15 lat wdrażając tę wiedzę w swoich firmach i spółkach swoich klientów. Marcin pomagał firmom w znacznym rozwoju i prowadził kilka projektów zarządzania zmianą- w tym zarządzanie wydajnością, usprawnianie procesów przy jednoczesnym zwiększeniu zaangażowania i efektywności pracowników. Pracował również z wieloma prezesami i managerami biznesu jako ich trener i mentor.

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.