Licencjaty ASBIRO

We współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem (www.wszp.edu.pl) w tym tygodniu rozpoczynamy rekrutację na Kurs ASBIRO, który kończy się otrzymaniem tytułu licencjata. Wreszcie po 5 latach działalność, możemy nie tylko kształcić na najwyższym poziomie, ale także nasi studenci będą mogli otrzymać taki sam oficjalny papierek, jaki otrzymują studenci każdej uczelni wyższej w Polsce.

Nowy produkt nazwaliśmy Kursem Rozszerzonym. Jest to de facto rozszerzona o ministerialne „mimimum programowe” forma Kursu Podstawowego.

Jak wiecie ASBIRO powstało, gdyż poziom studiów licencjackich sięga w Polsce dna. Większość studentów ma wrażenie marnowania czasu na studiach, zwłaszcza ci studenci przedsiębiorczy. Nie da się w Polsce stworzyć dobrych studiów licencjackich dla przedsiębiorców, gdyż przepisy skutecznie to uniemożliwiają. Przykładowo program nauczania Stanford, jednej z najlepszych szkół na świecie nie spełnia kryteriów minimum programowego.

Nie bacząc na przepisy, opracowaliśmy 5 lat temu nasz własny program – Kurs Podstawowy. Jest on odpowiedzią na to, jak naszym zdaniem powinny wyglądać studia licencjackie w Polsce. Kurs ten organizujemy od 5 lat. Nasza alternatywna studiów cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Niestety ukończenie Kursu Podstawowego nie daje oficjalnego papierka. A jakby nie patrzeć, papierek oficjalny ma sporą wartość.

Zaczęliśmy więc szukać możliwości, aby nasi studenci po skończeniu Kursu Podstawowego mogli otrzymać oficjalny tytuł licencjata. Rozmawialiśmy z kilkoma uczelniami na ten temat. Udało nam się znaleźć rozwiązanie wraz z Wyższą Szkołą Zarządzania Personelem.

Stworzyliśmy więc wspólnie z nimi nowy kurs, który nazwaliśmy Kursem Rozszerzonym. Składa się on z części realizowanej przez ASBIRO, czyli Kursu Podstawowego (3 letniego) oraz z części realizowanej przez WSZP czyli Minimum Programowego. Można by powiedzieć, że jest to ten sam Kurs Podstawowy, ale rozszerzony o Minimum Programowe, dzięki czemu studenci kończący ten kurs otrzymują dyplom licencjata.

Warto dodać, że Minimum Programowe jest realizowane za pomocom e-learningu. Obecność na uczelni jest wymaga tylko raz na semestr po to, aby napisać egzamin zaliczający dany przedmiot.

Sama szkoła z którą współpracujemy, a więc WSZP jest jedną z niewielu Uczelni Wyższych, które są prowadzone przez przedsiębiorców. Przeważnie Uczelnie są zakładane przez stowarzyszenia wykładowców, doktorów czy profesorów. WSZP założył Janusz Przepiórski, który w latach 90-tych prowadził dużą firmę informatyczno-szkoleniową. Zajmował się on kształceniem wyższej kadry managerskiej. Po latach jego firma wyewoluowała w Uczelnię Wyższą specjalizującą się w nauczaniu zarządzania małą i średnią firmą.

Zapraszam do odsłuchania audycji w radio Kontestacja z udziałem Janusza:
http://www.kontestacja.com/?p=episode&e=1661

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kursu. Ja jako rektor ASBIRO już zapisałem się na Kurs Rozszerzony. Będę chyba jedynym rektorem w kraju, który jest rektorem i studentem swojej uczelni. Oficjalnie mam tylko maturę :).

Pozdrawiam

Kamil Cebulski