Fenomen jednostki GROM, czyli jak zorganizować firmę, aby działała jak maszyna


Jednostka wojskowa GROM – znana prawie każdemu jako elitarna i kojarzona z bezpieczeństwem. Przynależność do niej to niewątpliwy zaszczyt. Ale o tym wiedzą już zwłaszcza sami żołnierze. Łączy ich świadomość wspólnego celu i misji do spełnienia w ramach dokładnie określonej strategii działania. Dlatego też intensywnie podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, poświęcając swoje zdrowie czy życie. GROM to doskonale poukładany system szkolenia z wieloletnimi doświadczeniami bojowymi. To też bogata tradycja wywodząca się z historii Cichociemnych, ściśle związana z dewizą „Wywalcz wolność lub zgiń”, a wreszcie i ponadczasowe wartości.

Wszystko to składa się na solidny fundament, który pozwala realizować zadania najtrudniejsze, w tym przypadku wspomagające ratowanie życia ludzkiego. To jednak nie wszystko. Wychodzenie z krytycznych sytuacji nie byłoby możliwe bez elastyczności. Ta opiera się na zdobytym już doświadczeniu, ale też umiejętności pracy grupowej. Nie zatraca się przy tym nadrzędny cel misji, pomimo funkcjonowania jednostki GROM w środowisku ciągłych zmian i nieprzewidywalności.
Siła GROM-u, sprawnie i wytrwale działającej maszyny, to zespół ludzi.

Składają się na niego indywidualności, ale to odpowiedni poziom współpracy między nimi prowadzi do sukcesu. Co oczywiste, członkowie zespołu różnią się od siebie tak zwyczajnie „po ludzku”, ale każdy jest wysokiej klasy specjalistą gotowym na wykonywanie skomplikowanych zadań. W takim właśnie zespole łatwiej o przekazywanie odpowiedzialności za podejmowane decyzje. A doświadczeni i dojrzali liderzy dają ogromne pokłady motywacji oraz zaangażowania wszystkim w zespole.

Jak w każdej większej grupie istotny element to komunikacja. Łatwiej o nią – jak w GROM-ie – przy wysokim poziomie zaufania, poczuciu jedności, wzajemnego szacunku. Różnice zdań nie generują konfliktów, a gotowość do wypełniania wspólnych zadań stawiana jest tu ponad indywidualnymi
potrzebami. Przynależność do elity satysfakcjonuje, wywołuje poczucie dumy i zobowiązuje do zachowania najwyższych standardów. To możliwe jest nie inaczej, jak poprzez ciągłe
sprawdzanie rozumiane jako udział w realnych działaniach bojowych.

Wieloletnie szkolenia oraz misje bojowe pozwoliły wypracować dyscyplinę – tyczy się to z jednej strony całej jednostki, z drugiej – poszczególnych jej osób. W taki też sposób, wyciągając wnioski, na bieżąco aktualizowano procedury. Jednostka rozwijała się, ewoluowała, dostosowując się zarazem do taktyki przeciwnika. Była zawsze jeden krok przed nim, zdecydowanie minimalizując ryzyko strat po swojej stronie. Koncentracja na szybkim rozwiązywaniu problemów zastąpiła zbędną biurokrację, skracając czas do osiągnięcia wyznaczonych celów. Łatwo dostrzec, że każdy element układanki był bardzo istotny i zależny od siebie.

W biznesie mechanizm jest bliźniaczy. Stąd logiczne przeniesienie wiedzy i kluczowych zasad wprost z elitarnej jednostki wojskowej na działalność brandów – mieszkajlogicznie.pl i inwestujlogicznie.pl. Efekt synergii? Jak najbardziej! Profesjonalnie podchodzimy do każdego zadania, dobrze oceniamy zagrożenia i perspektywy rozwoju, mamy swoją jasno określoną wizję i strategię. I wreszcie otaczamy się najlepszymi ludźmi, stawiając na poprawę ich kompetencji z myślą o całym zespole. Fenomen jednostki GROM, czyli jak zorganizować firmę, aby działała jak maszyna:

  • łączy nas wspólny cel i konkretna misja
  • umiejętnie dobrany zespół to podstawa
  • rozwijamy kompetencje jednostek i zdolności do podejmowania decyzji
  • dyscyplina sprzyja wyciąganiu wniosków i rozwiązywaniu problemów
  • komunikację opieramy na zaufaniu i wzajemnym szacunku
  • sprawdzamy się w realnych, niekoniecznie łatwych działaniach

Razem z naszymi wykładowcami, którzy przez 20 lat służyli w Wojsku Polskim, w tym przez 10 lat w Jednostce Wojskowej GROM, a obecnie doświadczenia ze służby wykorzystują w biznesie prowadząc od 2015 roku firmę deweloperską, chcemy zaproponować Ci wyjątkowy kurs przygotowany specjalnie dla przedsiębiorców. Zdobędziesz „wiedzę tajemną”, sprawdzoną przez dowódców Sił Specjalnych, z zakresu zarządzania, planowania, przywództwa i samoprzywództwa, dostosowaną do realiów biznesowych i gotową do wdrożenia również w Twojej firmie.

Więcej informacji tutaj -> www.asbiro.pl/sily-specjalne/