Ludzie ASBIRO

O sobie...

Doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Łódzkim. Jest ponadto magistrem z matematyki (specjalność: modelowanie matematyczne i optymalizacja) jak i z informatyki i ekonometrii (specjalność: statystyka i demografia).
Zaintersowania naukowe: Modele stochastycznej zmienności, sekwencyjne metody Monte Carlo
Działalność dydaktyczna dotyczy Matematyki, statystyki, rachunku prawdopodobieństwa oraz statystyki matematycznej

Kontakt

Te informacje są dostępne tylko dla aktywnych członków Klubu ASBiRO.