Regulamin Igrzysk Przedsiębiorczości 2020/2021

 1. Projekt Igrzyska Przedsiębiorczości skierowany jest do uczniów szkół średnich oraz zawodowych w Polsce.
 2. Udział w Igrzyskach Przedsiębiorczości jest darmowy dla wszystkich.
 3. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 1.09.2020 r. do 24.01.2021 r. w formie elektronicznej.
 4. Uczestnik Igrzysk Przedsiębiorczości na stronie www.asbiro.pl/igrzyska/ wypełnia formularz zgłoszeniowy, na podstawie którego dokonywana jest rejestracja.
 5. Uczelnia  Asbiro będzie organizowała od II Etapu Igrzysk Webinary Wiedzy mające na celu zainteresowanie Uczestników tematyką Praktycznej Przedsiębiorczości oraz przybliżające im zagadnienia i zakres wiedzy potrzebny do wzięcia udziału w Igrzyskach Przedsiębiorczości. 
 6. Udział w Webinarach Wiedzy nie jest obowiązkowy, ale wskazany, by jak najlepiej przygotować się do Igrzysk Przedsiębiorczości. 
 7. W formularzu zgłoszeniowym należy jak najkonkretniej odpowiedzieć na wszystkie postawione w nim pytania.
 8. Termin rejestracji mija 24.01.2021 r. o godz. 23:59. Po zamknięciu zapisów dołączenie będzie niemożliwe. 
 9. Wszyscy uczestnicy Igrzysk, którzy dokonali poprawnie rejestracji i otrzymali jej potwierdzenie automatycznie biorą udział w Wielkim Teście Wiedzy. Wymagany zakres wiedzy obejmuje udostępnione przez Uczelnię materiały elektroniczne oraz video na dedykowanej platformie Igrzyska Przedsiębiorczości (I etap Igrzysk Przedsiębiorczości).
 10. Wielki Test Wiedzy odbędzie się online 25.01.2021 r. pomiędzy godz. 18:00 – 22:00. Będzie miał on formę zamkniętych pytań z możliwością wielokrotnych odpowiedzi. Będzie składał się z 35 pytań i potrwa 60 minut. 
 11. Osoby, które zakwalifikują się do II etapu IP zostaną o tym poinformowane drogą mailową w terminie 48 godzin od zakończenia się Wielkiego Testu Wiedzy. Otrzymają one również wytyczne do przygotowania biznesplanu wg koncepcji Lean Canvas.
 12. 06.02.2021 odbędzie się Webinar dla uczestników Igrzysk Przedsiębiorczości, podczas którego zostanie im przybliżone zagadnienie Lean Canvas.
 13. Prace stworzone wg. kryteriów muszą zostać wysłane online poprzez platformę Igrzysk Przedsiębiorczości pomiędzy 06.02.2021 – 01.03.2021 r.
 14. Prezentacje projektów biznesplanów będą oceniane online przez komisję jury w terminie 02-16.03.2021 r.
 15. Każda z osób biorących udział w II Etapie otrzyma wartościowy feedback od komisji, a autorzy 10 najlepszych prac zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w Wielkim Finale Igrzysk Przedsiębiorczości.
 16. Wielki Finał odbędzie się podczas czerwcowego Seminarium Asbiro 2021 r. w Warszawie, każdemu uczestnikowi Finału Uczelnia  Asbiro funduje dwudniowy bilet na czas trwania Seminarium bez względu na uzyskany wynik. 
 17. Wielki Finał będzie składać się z wystąpienia przed komisją – prezentacji swojego pomysłu na biznes w oparciu o otrzymany od komisji feedback oraz odpowiedzi na dwa losowe pytania dotyczące przedsiębiorczości (zakres materiału pytań obejmuje I i II etap IP)
 18. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni podczas drugiego dnia Seminarium Asbiro, tj. niedziela 20 czerwca 2021 r.
 19. Nagrodą główną w konkursie jest: dożywotni dostęp do wszystkich nagrań z wykładów w naszej bazie oraz do wyboru: Uczelnia Asbiro funduje Laureatowi I miejsca stypendium pokrywające 3 letni koszt czesnego – nauki na kierunku “Zarządzanie” Studiów Licencjackich lub na życzenie udział w rocznym Kursie Podstawowym Asbiro. Ponadto Laureat otrzyma wysoce wartościowy feedback od Komisji podczas trwania Igrzysk Przedsiębiorczości. (Jako Student Uczelni Asbiro/ Kursant otrzymasz bezpłatne bilety na Seminaria i Wykłady Asbiro w czasie trwania kursu/ studiów).
 20. Nagrodzone zostaną również kolejne dwa miejsca, które uzyskały największą liczbę punktów:
 21. Laureat II. miejsca – otrzyma 100% stypendium pokrywające roczny udział w Kursie Podstawowym Asbiro, bilety PREMIUM na Seminarium Asbiro dla siebie i osoby towarzyszącej oraz wysoce wartościowy feedback od Komisji podczas trwania Igrzysk Przedsiębiorczości
 22. Laureat III. miejsca – otrzyma imienne zaproszenie dla siebie oraz osoby towarzyszącej na Seminarium Asbiro – bilety PREMIUM,  książki biznesowe o wartości min. 100 zł oraz wysoce wartościowy feedback od Komisji podczas trwania Igrzysk Przedsiębiorczości
 1. Nagrody zwycięzcom konkursu zostaną wręczone podczas Seminarium ASBIRO, 20 czerwca 2021 r.
 2. Osobą kontaktową w sprawach Igrzysk Przedsiębiorczości jest: